Naujos galimybės LT

UAB "Plieno Fortas" – metalo produktų gamybos paslaugas bei techninius sprendimus teikianti įmonė, kaip  pramonės subkontraktorė pajėgi vykdyti  tiek vidutinius tiek ir didelės apimties užsakymus, eksportuojanti didžiąją  dalį  produkcijos, vykdo projektą „UAB "Plieno Fortas" verslo  konkurencingumo  skatinimas   dalyvaujant   tarptautinėse   parodose“, projekto  Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0187. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 43.126,50 Eur  finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant  projektą,  bendrovė  dalyvaus 8 svarbiausiose šakai tarptautinėse  parodose tikslinėse eksporto rinkose (Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje bei Švedijoje), kuriose bus užmegzti  produktyvūs verslo kontaktai su bendrovės gaminamos produkcijos užsakovais ir verslo partneriais. Visos  tarptautinės  parodos - metalo apdirbimo  sektoriaus  subkontraktinių  sprendimų,  naujų  medžiagų  ir  įrangos  bei  viso  spektro  kitų  aktualijų  inžinierinei  pramonei   pagrindiniai  renginiai.

Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės konkurencingumas bei eksporto apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo, bus  formuojamas ilgalaikis bendrovės žinomumas bei pridedamoji įmonės vertė, o išaugusios įmonės eksporto apimtys leis vystyti technologinį įmonės atnaujinimą, kurti inovatyvius, aukštos kokybės produktus bei paslaugas.

Turite Klausimų?
Apie mūsų prekes ar paslaugas
Klauskite