Kokybės politika

„FORTAS“ yra įsipareigojęs gaminti produkciją ir teikti paslaugas, kurios visada atitinka Klientų reikalavimus. Kelias į sėkmę – padėti kitiems įgyvendinti savo tikslus.

Nuolatinis ryšių su Klientais ir Partneriais stiprinimas siekiant atitikti ir viršyti jų poreikius bei lūkesčius, yra sėkmingos veiklos pagrindas.

„FORTAS“ siekia būti lyderiu – naudoja modernius įrenginius ir technologijas, nuolat kelia darbuotojų profesionalumą bei kvalifikaciją.

Parengta, įdiegta ir sertifikuota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus. 2005 metų gruodžio mėnesio 12 d. tarptautinė sertifikavimo įstaiga „Det Norske Veritas“ įteikė sertifikatus, liudijančius, kad kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka tarptautinių standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus.

Sertifikavimo sritis – durų, langų, spintelių ir detalių iš metalo gamyba, projektavimas ir paslaugos. Ši sistema leidžia sėkmingai valdyti visus veiklos procesus, kurie turi įtakos gaminamos produkcijos kokybei. Visos pretenzijos dėl produkcijos kokybės registruojamos, analizuojamos, ieškoma sprendimų, kontroliuojamas jų įgyvendinimas. Didėja gamybos našumas bei efektyvumas, taupomos medžiagos ir laikas, mažėja nuostoliai. Efektyvi valdymo struktūra leidžia greičiau spręsti iškilusias problemas.

Tiekėjai ir subrangovai privalo atitikti tokius pat kokybės reikalavimus, kokius sau kelia „FORTAS“. Nuolatinis darbuotojų mokymas, auditai, įrangos ir įrankių priežiūra, patikra ir kitos procedūros užtikrina produkcijos atitikimą kliento reikalavimams.

Turite Klausimų?
Apie mūsų prekes ar paslaugas
Klauskite